Kindergarten Books Shop School Zone School Zone Öbür Divan E–pub Oku

Ir eseri meydan agelmi Yazmaya meslek olarak de il mesele olarak bakan bu kalemi seveceksiniz. Lanlar değil gündemimizde olması gerekenler anlatılıyorTanıtım Bülteninden.

Yazar n 15 A ustos 2012 23 Kas m 2013 aras nda Yeni afak gazetesinde aftada iki g n yazd to. Gazete yazılarını kitaplaştırmanın sakıncalarını biliyorum Fakat ben bu

Plam 86 k e yaz s ndan olu an kitab Davas olan yazarlar m zdan Tenekece nin okunmas gereken Azıları sadece gazete için yazmadım Okunduğunda görülecektir ki gündemde

review Öbür Divan

Öbür Divan E–pub Oku

1 Eylül 1970 yılında Kastamonu ili Taşköprü ilçesinde doğduLise eğitimini yarıda bırakıp edebiyata yöneldi Bir dönem kitapçılık yaptıİlk şiiri 1988 yılında yayınlandı Sonrasında ağırlıklı olarak Dergâh Kırklar Derkenar Merdiven Endülüs Kardelen Düş Çınarı ve Kaşgar dergilerinde göründü1998 99 yılları arasında Sağduyu gazetesinde kültür sanat editörü ve köşe yazarı olarak çalıştı1999'

İbrahim Tenekeci1 on Öbür Divan