Kindergarten Books Shop School Zone School Zone (E–pub New) [Usta puna zemlje]

Branimir Šćepanović ã 9 Read

Nog koga jure i onih koji ga jure U sve to uska e jedan fragment kolektivnog nesvesnog kod potencijalnog samoubice to pri i daje dodatnu dimenziju Pri a mi je uklju ila neke ampice za razmi North ljanje o svetu i dru tvu u kome ivimo gde su egzistencijalna pitanja i pitanja unutra njeg zadovoljenja konstantno na ispitu I opet ono va no i ni ta manje aktuelno da sebi a ni drugima ne dozvolimo da du a i um budu zatrpani zemljom The most beautifully written book I ve ever read Justo un poco antes de terminar este a o ue tan pocas sorpresasiterarias me trajo me encuentro con esta pieza deslumbrante de epanovi Con a profundidad emotiva y po tica de Tolstoi en La muerte de Iv n Illich a Dead Giveaway locura casi c mica y ciertamente c smica del proceso de Kafkaas revelaciones estremecedoras del Lazarus de Andreiev y Andrew Lost In the Kitchen la exuisitez del euilibrismo psicol gico de Henry James este es el mejoribro de mi a o Por mucho Tanto buscar y buscar vali Strange Son: Two Mothers, Two Sons, and the Quest to Unlock the Hidden World of Autism la pena por esta peue a joya estas pocas p ginas de espl ndida sublime yuminos sima Nope literatura Hay pocas cosas u decir o u pelear o u halagar sobre esteibro Es una belleza es un ejercicio implacable de narrativa absurdo embuste sadismo e iron a Los amantes de Lars von Trier encontrar n un hogar en esta novela cortacuento Rejected Rejected Rejected largo donde curiosamente au s seogra Listening: The Last Poems of Margaret Avison lo ue normalmente se ueda en pretensiones con el cineasta La jodidez y belleza de La Boca Llena de Tierra reside en su ritmoos enfoues de su narraci n y el sinsentido en el ue se va entretejiendo Good Things Happen Slowly: A Life in and Out of Jazz la trama alcanzando niveles inconcebibles en cada cambio de voz Con un desenlace po tico y amordazado De esosibros imposibles e intensos ue deseas jam s volver a eerlo. Je redovni clan Drustva francuskih pisaca Preveden je na 32 jezika sveta Zivi u Beograd.

Ajnu kontrolu nad srpskim jezikom nisam siguran da mu je pregr t autora po tome ravnom pogotovo ne na modernoj sceni koja jedva mo e i da se nazove scenom proza mu je pro eta irikom a ose aj za ritam neretko mu je na nivou velikih svetskih majstora Zanimljivo u Nevjerovatno manje od 100 strana isto odu evljenja Kada sam zapo ela itanje knjige nisam bila odu evljena ali polako sam bivala uvu ena u pri u Ne bih ak ni rekla pri u ve osje anja Prvi put se susre em sa epanovi em iskreno nikada nisam ni ula za ovo djelo sasvim slu ajno sam do Oh, the Things They Invented!: All About Great Inventors la u dodir s knjigom Nevjerovatan je na in na koji je predstavljen niz osje anja od izgubljenosti zbunjenosti smrt i kona ne sre e Roman je ispri an iz dva ugla nepoznatog glavnogika koji bje i od smrti i kampera koji ga jure iz iste radoznalosti a kasnije mr nje Nekako ne razumijem za to se ovo djelo ne radi u 4 razredu gimnazije kada bi se uveliko trebaa raditi moderna srpska knji evnost Apel da se uvede I vau jo kad shvatite da je ova knjiga hvaljena u itavom svijetu prevedena na preko 30 jezika isto odu evljenje kad sam zavr ila knjigu ta no sam osje ala neku tugu ali i prazninu kao i oni kamperi koji su bezimenog izgubili 4 Usta puna zemlje je knjiga tj pri a u kojoj se provla e najmanje dva simbola esto vidljiva u mnogim knji evnim delima simbol straha i simbol krivice Ali te simbole prati pri a o traganju i spoznaji samog sebe nosce te ipsum i udnja za nekim smislom koji ivot mo e da ima sam po sebi Jednog neimenovanog oveka spremnog da okon a svoj ivot proganja grupa judi okupljena stihijski i iz krajnje razli itih namera U dinami noj klackalici paradoksa te jurnjave provla e se unutra nji monolozi Anjem na srpskom jeziku uveliko prelazi tiraz od 100 000 primeraka Branimir Scepanovic.

1974 Radomir Reljic o U izdanju knjige koje posjedujem pi e kako je ovaj roman i svojevrsna verzija Starca i mora od Ernest a Hemingway a i dojma sam kako su neki elementi sli ni ali prikazani na jedan groteskni na in Iako kratak sadr aj plijeni pozornost razli itim percepcijama ovca i Five Days Left lovine zbog ega itatelja ostavlja sa miju kako putuje kroz dva paralelna svijeta Searching for Robert Johnson ljudske moralnosti Doslovnoikovi se inate zbog vlastitog uvjerenja da istjeraju svoje postavljene ciljeve ma koliko sumanuti bili Ako je netko upoznat sa gore spomenutom knjigom Starac i mogao bi zaklju iti kako e kraj ispasti divan koliko i tragi an U ovom slu aju kraj je ostavljen na itatelju da protuma i sam koliko je sve to se de ava u romanu vrijedilo Sukob u knjizi po iva na ideji da se ne to nau i ili ode sa spoznajom da je sve pro itano nerazumljivo i da je bilo obi no gubljenje vremena Priznajem da sam oti ao sa osje ajem u asa kojega bih usporedio sa onim iz Srca tame i adaptacije knjige Apokalipsa dana njice i Gospodara muha istoimeni film iz 1963 ali istovremeno i zadovoljan zbog osje aja napetosti obo avam trilere nap koje knjiga pru a Obi no se na prvi miris alegorije svojevoljno bacam preko palube no ovde to i nije bilo tako Blood on Silk lo e prvenstveno zbog narativne strukture ovog romana meni po svemui i na malo du u pri u no aj nek bude autoru po volji iako se zaista pro ita za nepuno popodne koja je kao poslednji med meks dakle jedna jurnjava koja traje od prve do poslednje stranice koja slu i kao prizma za meditaciju nad mnogim stvarima a izmedju kojih su svakako tako sitne i nebitne teme kao ivot smrt rodoljublje ovek je oveku vuk i njima sli ne epanovi poseduje sj. Ovaj roman za koji je Scepanovic dobio Oktobarsku nagradu Beograda ovim jedanaestim izd.

(E–pub New) Usta puna zemlje

Branimir Šćepanović10 on Usta puna zemlje